ΚΡΑΣΙ, ΠΟΤΑ

Μεσσηνιακά κρασιά

Η καλλιέργεια του αμπελιού και η παραγωγή κρασιού είναι γνωστή στην περιοχή από την αρχαιότητα.
Σήμερα, αυτή η μακραίωνη παράδοση, σε συνδυασμό με το μεράκι των μεσσήνιων αμπελοκαλλιεργητών, τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες και την τεχνολογία, έχει ως αποτέλεσμα να παράγονται στην περιοχή εξαιρετικής ποιότητας κρασιά.

Traditional Alcoholic Beverages

Ούζο – Τσίπουρο – Ρακόμελο

Η παραγωγή αλκοολούχων ποτών από απόσταξη στην Μεσσηνία χρονολογείται από την εποχή της Ενετοκρατίας και της Φραγκοκρατίας. Ήδη στο χρονικό του Μορέως (14ος αιώνας) αναφέρεται η πρώτη παραγωγή αλκοολούχων ποτών από απόσταξη.

Η παραγωγή ούζου στην Καλαμάτα αρχίζει περίπου το 1897 και συνεχίζεται μέχρι το 1940, οπότε διεκόπη η αγορά του οινοπνεύματος από τους ποτοποιούς, λόγω της δέσμευσής του από το Κράτος για πολεμικούς σκοπούς. Στο διάστημα αυτό, ποτοποιίες της Καλαμάτας αποκτούν διεθνή φήμη, λόγω της ποιότητας των προϊόντων τους και βραβεύονται σε διεθνείς εκθέσεις.

Τη δεκαετία του 1950 ξεκινά και πάλι η δραστηριότητα των ποτοποιών της περιοχής που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας αδιαλείπτως. Σήμερα οι ποτοποιίες που λειτουργούν στην Καλαμάτα έχουν όλες τις ρίζες τους στην μακρόχρονη παράδοση της Καλαμάτας στην ποτοποιία και στο ούζο, καθώς αποτελούν οικογενειακές επιχειρήσεις που κληρονομούνται από γενιά σε γενιά.