ΚΡΑΣΙΑ

Εκλεκτά κρασιά της Μεσσηνίας
από το κελάρι της Μυλόπετρας...

Λευκά

 • Δένθις (σπιτικό κρασί)
 • Faré
 • Faré MANTINΕIA
 • Anima Chardonnay
 • Ασύρτικο
 • Σπιθάρι

Ροζέ

 • Δένθις (σπιτικό κρασί)
 • Έαρ

Κόκκινο

 • Δένθις (σπιτικό κρασί)
 • Faré NEMEA
 • Anima Cabernet Sauvignon

Κρασί σε ποτήρι

 • Λευκό
 • Ροζέ